Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

6838 2958 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamalwi69 malwi69
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamalwi69 malwi69
Jeśli rzeczywiście masz ochotę ubierać się inaczej, zmienić fryzurę albo odcień szminki – miej odwagę to zrobić! Być może na początku poczujesz się dziwnie, ale gdy już raz pokonasz nieśmiałość, z pewnością rozkwitniesz.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna vialottibluebell lottibluebell
Musisz uwierzyć w siebie jeśli chcesz żyć tak jak sobie wymarzyłeś. Nie wystarczy marzyć. I nawet jeśli zdarzy się kryzys tej wiary w siebie, jeśli zwątpisz, to za każdym razem wracaj w tamto miejsce, w  miejsce, w którym stwierdziłeś, że uda ci się, że będziesz próbował aż do skutku. Musisz być pewny siebie i tego, czego chcesz od życia. Życie ma wszystko czego pragniesz, wystarczy wyciągnąć po to ręce. I trzymać je przez chwilę w górze. Może chwilę, może kilka lat, ale uparcie je trzymać.
Reposted fromresort resort vialottibluebell lottibluebell
5335 b0e7 500

September 13 2018

1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viablackheartgirl blackheartgirl
6546 59bd
Reposted fromthe-one the-one vianebthat nebthat
9127 4103 500
Reposted frompiehus piehus viaanorexianervosa anorexianervosa

August 19 2018

4014 41ba 500
Reposted from1985 1985 viapathetic8 pathetic8
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
9409 fc8a 500
Reposted frompiehus piehus viaSy5 Sy5
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viaszydera szydera
0997 92c3
Reposted fromkarahippie karahippie viablaxkseoul blaxkseoul

August 18 2018

6540 6a3f 500

August 17 2018

5725 fcfe 500
Reposted fromkniepuder kniepuder vialekkaprzesada lekkaprzesada
8022 2cb7 500
Reposted frompiehus piehus viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl