Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 13 2019

za dużo pan myśli i się potem panu miesza.
— 12 gniewnych ludzi
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaaurinko aurinko
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko
Gdybym częściej słuchała swojej intuicji, byłabym dziś pewnie na jakimś innym skrzyżowaniu życia. Nie wiem czy lepszym czy gorszym, ale na pewno usytuowanym w innej rzeczywistości, ze spisem zupełnie innych wydarzeń i dominem zupełnie innych decyzji. 
Często o tym myślę, gdy znów rozbijam łeb o jakieś przydrożne drzewo... 
— "Moje wyspy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaurinko aurinko

To kompletnie bez sensu, walczyć o to, czego chcesz, jeśli to czego chcesz cały czas łamie ci serce.

— Molly McAdams
Reposted fromaleander aleander viaaurinko aurinko
6570 a5d7

October 29 2019

5566 c3eb 500

Nie czekaj. Pora nigdy nie będzie idealna."

— Napoleon Hill
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaviajero viajero
A jak się nie odważysz od razu, to nie odważysz się już nigdy.
— Tove Jansson
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaviajero viajero
8122 3d7e 500
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viablackheartgirl blackheartgirl
Wcale nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Nancy H. Kleinbaum
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasugarvenom sugarvenom
- Straciłam nadzieję. Nie mam już siły walczyć. Jestem wyczerpana. Nie dam rady. - Nie wiesz, co się wydarzy. Musisz walczyć, musisz być uparta i nieustępliwa. Musisz spróbować.
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
7141 f240 500

October 08 2019

2413 cfa4 500
Reposted fromrisky risky viabodyinthegarden bodyinthegarden

October 04 2019

8122 3d7e 500
Reposted fromnyaako nyaako viabodyinthegarden bodyinthegarden
Nigdy nie akceptuj swojej sytuacji, jeśli nie jest taka, jakiej pragniesz. Zasługujesz na więcej. Zasługujesz, żeby wygrać. Wyrzuć z głowy wszystkie inne bzdury i pomyśl o tym, czego chcesz.
— Samantha Young
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viarudosci rudosci
1561 a1dd
Reposted fromrudosci rudosci
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viarudosci rudosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl