Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2018

Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

May 04 2018

2161 90c2
Reposted fromikhakima ikhakima vialaparisienne laparisienne
7950 5e9c 500

April 16 2018

April 08 2018

2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialottibluebell lottibluebell

April 07 2018

6964 8891 500
to o nas.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaapatyczna apatyczna
0593 bf85 500
Reposted fromviolethill violethill vialottibluebell lottibluebell
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— J. Walkiewicz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaszydera szydera
Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hands shaking. Start with voice trembling but start. Start and don’t stop. Start where you are, with what you have. Just … start.
— (via faded-perception)
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaszydera szydera

March 20 2018

- A jak nie wyjdzie?
- To przecież nie koniec świata. Nie grasz w kasynie. Zawsze masz drugą szansę. Trzeba dać sobie prawo do bycia nieidealnym – wtedy o wiele łatwiej podejmować wyzwania.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viabadblood badblood
Reposted fromnebthat nebthat

February 28 2018

Trudne sprawy robią się jeszcze trudniejsze, jeśli się je odwleka.
— G.R.R. Martin, Rycerz Siedmiu Królestw
Reposted fromMerlinka Merlinka viainsanedreamer insanedreamer

January 26 2018

1667 6082 500
Reposted fromprecelka precelka vialottibluebell lottibluebell

January 22 2018

0237 78a7 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viairytacja irytacja

January 08 2018

6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]

December 23 2017

9657 367e 500
Z. Miłoszewski „Jak zawsze”
Reposted frommartrol martrol viainsanedreamer insanedreamer

December 19 2017

Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viaszydera szydera
Ludziom przytrafia się to, co się przytrafia, a nie to, na co zasługują.
— Dr House
Reposted fromMissMurder MissMurder viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl