Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2018

6190 cdf9 500
Reposted fromHanoi Hanoi viaAnnju Annju

November 02 2018

Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackheartgirl blackheartgirl
1043 ea7f 500
Reposted fromkotowate kotowate viatoniewszystko toniewszystko

October 31 2018

Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaszydera szydera
Przestań rywalizować ze wszystkimi. Nie przejmuj się tym, że inni są w czymś lepsi od Ciebie. Skoncentruj się na pokonywaniu własnych rekordów każdego dnia. Sukces to walka jedynie z samym sobą. 
Reposted fromAydael Aydael viadirtyliar dirtyliar

October 30 2018

October 28 2018

udawaj, aż uwierzysz 
— 13.25
Reposted fromrisky risky vialottibluebell lottibluebell

October 26 2018

8330 cadc 500
Beata Pawlikowska
Reposted fromselsey selsey vialottibluebell lottibluebell

October 25 2018

you must
want to spend
the rest of your life
with yourself
first
Rupi Kaur, Milk and Honey

(via buzovantonija)
Reposted fromerial erial viagnocco gnocco

October 14 2018

3714 7392
Reposted fromfavor8mistake favor8mistake
3587 158e 500
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl

October 13 2018

Życie jest za krótkie by nie próbować.
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

October 10 2018

3853 4142 500

hoodvale:

This post always slaps me in the face

October 09 2018

Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viablackheartgirl blackheartgirl

October 07 2018

Nikt nie obiecywał, że raj jest tani.
— Janusz L. Wiśniewski - "Moje historie prawdziwe"
Reposted fromobliviate obliviate vialottibluebell lottibluebell
Każdy początek to koniec czekania. Każdy z nas ma 1 (słownie: jedną) szansę na tym świecie. Każdy z nas jest jednocześnie czymś niemożliwym i nieuchronnym. Każde w pełni rozwinięte drzewo było najpierw nasionkiem, które czekało.
— Lab girl: opowieść o kobiecie naukowcu, drzewach i miłości. Hope Jahren
Reposted frompatronus patronus vialottibluebell lottibluebell
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl

October 03 2018

Nie przejmuj się ludźmi, którzy gadają za twoimi plecami.
Są za twoimi plecami nie bez powodu.
— Fredrik Eklund - "Sprzedaż. Jak sprzedać (prawie) wszystko (prawie) każdemu"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaviajero viajero

September 30 2018

Problem z poddaniem się polega na tym, że nigdy się nie dowiesz. Nigdy się nie dowiesz, czy mogło się udać, czy nie.
— Sophie Kinsella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl