Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

0940 8427
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaszydera szydera
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapchamtensyf pchamtensyf
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaskynetpizza skynetpizza
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi vianevermindd nevermindd

September 14 2019

8812 2aa7
Możesz się schować ze strachu. Albo żyć po swojemu.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Za dużo czasu na myślenie, to zawsze przepis na katastrofę.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperfectsense perfectsense
W życiu chodzi o to by być trochę niemożliwym.
— Oscar Wilde
marzyć bez limitów, kompleksów i bez wstydu.
— Katarzyna Nosowska.
Reposted fromrewelacyjnie rewelacyjnie viapchamtensyf pchamtensyf
3316 767f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaagatiszka agatiszka

September 12 2019

September 11 2019

Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viaEtien Etien
Są dwie rzeczy do wyboru: albo strzelić sobie w łeb, albo wziąć się w ręce i nie pozwalać sobie myśleć.
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 1 VII 1931
Reposted fromSpetana Spetana viaEtien Etien
Znacie powiedzenie, że kiedy Bóg zamyka drzwi to otwiera okno. Czasem zupełnie znienacka potrafi wyburzyć całą ścianę.
— Glee
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaEtien Etien
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Będę żyć dalej. To wszystko, co można zrobić na tym świecie - nieważne, jak silne prądy tobą miotają, jak wielki ciężar spoczywa ci na barkach, jak tragiczna była historia twojej miłości. Żyje się dalej.
— Robyn Schneider “Dzień ostatnich szans”
6732 b178 500
Reposted fromexistential existential viapchamtensyf pchamtensyf

September 10 2019

0055 b020 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreeway freeway
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl