Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

4277 2198 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaurinko aurinko

January 14 2020

0435 0983 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaurinko aurinko
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaapatyczna apatyczna
Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via0 0

January 12 2020

–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viapoisonedivy poisonedivy

January 09 2020

Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Haruki Murakami
Reposted fromwaflova waflova viabzdura bzdura
2798 fafd 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viahaszraa haszraa
1100 dd11 500
Wszystko się zmienia, a na niektóre rzeczy nie masz wpływu. Możesz starać się mieć wpływ, możesz spróbować walczyć, ale czasem warto odpuścić. Powiedzieć sobie, że czasem coś może Ci umknąć. Że czasem powinieneś puścić wolno nawet to, co naprawdę mocno kochasz.
— Magdalena Janikowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf
Nigdy nie wiesz, jak silny jesteś, dopóki bycie silnym nie stanie się jedynym wyjściem, jakie masz.
— Bob Marley
Reposted fromcorvax corvax viagoanywherewithme goanywherewithme

January 06 2020

9510 b96a 500
Jeśli nie dostałeś na Boże Narodzenie tego, o czym marzyłeś, kup to sobie sam.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaapatyczna apatyczna

January 02 2020

Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viarudosci rudosci

December 21 2019

2433 607e 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viarudosci rudosci

November 28 2019

1594 29bc 500
Reposted fromlaters laters viagoanywherewithme goanywherewithme
Nie przejmuj się. Wszystko jest tymczasowe.
— Miejsce bez Ciebie
Reposted fromzoou zoou viaslowlifephilosophy slowlifephilosophy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl