Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

4301 b246 500
Reposted fromkarahippie karahippie viaszarakoszula szarakoszula
6601 68bd

March 31 2020

March 29 2020

8924 caad 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaagatiszka agatiszka

March 18 2020

7468 0558 500
Reposted fromverronique verronique viahesiamela hesiamela

March 12 2020

Jeśli nie zostawisz przeszłości za sobą, błędy, które popełniłeś, zeżrą cię żywcem.
— Stephen King
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajobi jobi
4213 bd82 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajobi jobi

March 06 2020

5770 aace
Reposted fromkarahippie karahippie

February 28 2020

2424 c28a 500
Newsweek
Reposted frompiehus piehus viagdziebezkapci gdziebezkapci
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viagdziebezkapci gdziebezkapci
Ale wiesz, co osiągają cisi i pokorni? Gówno, kolego. Gówno.
— ,,Dubler"-D.Nicholls
Reposted fromaynis aynis viagdziebezkapci gdziebezkapci

February 25 2020

1361 3828 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou

February 24 2020

Wytrzymaj ból. Wyhoduj na nim kwiaty. Kwitnij delikatnie.
— Rupi Kaur
Reposted fromretro-girl retro-girl viaiblameyou iblameyou
6906 a9a0 500
Reposted fromFluffyou Fluffyou viabodyinthegarden bodyinthegarden
Pilnuj się, aby nikt cię nie lekceważył, nie zbywał ani po tobie nie deptał. Powiedz po prostu: Chwileczkę. Jestem warta wszystkiego, kochanie.
— Maya Angelou
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapchamtensyf pchamtensyf

February 22 2020

Pewne drzwi trzeba zamknąć,   bo prowadzą już donikąd.

February 19 2020

0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn viano-longer-kore no-longer-kore

February 14 2020

February 12 2020

Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperfectsense perfectsense
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl