Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2020

0308 340e 500
Reposted fromhrafn hrafn viano-longer-kore no-longer-kore

February 14 2020

February 12 2020

Nie ma nic złego w marzeniach, ciężkiej pracy albo przegranej. Wstydzić można się jedynie tego, że się nie próbowało.
— Jennifer Probst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaperfectsense perfectsense

February 07 2020

Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko

February 04 2020

Kobiety, nie jesteście centrum rehabilitacyjnym dla źle wychowanych mężczyzn. To nie wasze zadanie zmieniać ich, wychowywać czy im matkować. Potrzebujecie partnera, a nie projektu.
— Julia Roberts
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via0 0
4355 918d 500
Wygodnie być słabym. Silni są bardzo samotni.
— Jeffery Deaver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaurinko aurinko

January 29 2020

9972 7040 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viano-expectations no-expectations

January 24 2020

2250 93b4 500
Reposted fromnulaine nulaine viaagatiszka agatiszka
Dlatego już dziś zamiast czekać na miłość, zacznij się rozwijać, poznawać nowe miejsca i zdobywać umiejętności, a gwarantuję Ci jedno: nawet jeżeli nie poznasz miłości swojego życia, to z pewnością staniesz się szczęśliwszym, bardziej spełnionym człowiekiem.
— Ewa Z. - "Jak na co dzień budować szczęśliwą relację z partnerem. Krótka recepta na udany związek"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapchamtensyf pchamtensyf

January 22 2020

Najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
— Wiesław Myśliwski (via faithhopeme)

January 17 2020

4277 2198 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaurinko aurinko

January 14 2020

0435 0983 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaaurinko aurinko
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaapatyczna apatyczna
Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via0 0
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl